Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU informa que és titular del lloc web www.immoaugusta.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU, amb CIF B66338286 i domicili social a VIA AUGUSTA 76 08006-BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@immoaugusta.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Assessorament i Adaptació a la LSSI-CE · Documentació

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: VIA AUGUSTA 76 08006-BARCELONA.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU qualsevol variació i que CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. CR ASSOCIATS IMMOBILIARIS SLUtiene seu domicili a BARCELONA, Espanya.

contacte

Immoaugusta Serveis Immobiliaris està format per un equip àgil i dinàmic amb àmplia experiència en el sector immobiliari a Barcelona.
Llegir més …

Pin It on Pinterest

Share This